Community Hack 1‎ > ‎

Schema

Premliminärt schema:

Lördag 16/1
09:00 5-10 min presentation per projekt "Vad vi ska göra"
09:30 Projektstart, gemensam scrumtavla, en rad per projekt
12:00 Gemensam lunch
13:00 Fortsatt projektarbete
18:15 Gemensam middag
~20:00 Biobesök Filmstaden Sergel

Söndag 17/1
09:00 5-10 min presentation per projekt "Vad vi har gjort och vad som återstår"
09:30 Fortsatt projektarbete
12:00 Gemensam lunch
13:00 Fortsatt projektarbete
16:00 Förbereda presentation/demo
16:30 10-15 min presentation/demo per projekt
17:30 Gemensam middag för dem som vill
Comments